Implantologia

Implantologia

Konsultacja implantologiczna

150 zł

Implant z korona na metalu – wszystkie koszty

Implant wszczepienie

2190 zł

Kontrola I

50 zł

Kontrola II

50 zł

Śruba gojąca

350 zł

Porcelanowa korona na podbudowie metalowej

1700 zł

RAZEM:

4340 zł

Implant z koroną na cyrkonie - wszystkie koszty

Implant wszczepienie

2190 zł

Kontrola I

50 zł

kontrola II

50 zł

Śruba gojąca

350 zł

Korona na podbudowie z tlenku cyrkonu

2000 zł

RAZEM:

4640 zł

Odbudowa kości zamknięta

1600 zł

Odbudowa kości otwarta (Sinus lift, podniesienie dna zatoki)

Od 3000 zł

Proteza na implantach

Od 3500 zł

© Provital Stomatologia - Wszelkie prawa zastrzeżone