Implantologia

Implantologia

Konsultacja implantologiczna

150 zł

Implant z korona na metalu – wszystkie koszty

Implant wszczepienie

2850 zł

Kontrola I

0 zł

Kontrola II

0 zł

Śruba gojąca 

400 zł

Porcelanowa korona na podbudowie metalowej

2850 zł

RAZEM:

5900 zł

Implant z koroną na cyrkonie - wszystkie koszty

Implant wszczepienie

2850 zł

Kontrola I

0 zł

kontrola II

0 zł

Śruba gojąca 

400 zł

Korona na podbudowie z tlenku cyrkonu

3500 zł

RAZEM:

6600 zł

Odbudowa kości zamknięta

od 3000 zł

Odbudowa kości otwarta (Sinus lift, podniesienie dna zatoki)

Augumentacja

Korona tymczasowa na implancie

Mikroimplant ortodontyczny

Od 4000 zł

od 2000 zł

1600 zł

1500 zł

Proteza na implantach

Od 4500 zł

© Provital Stomatologia - Wszelkie prawa zastrzeżone